Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quyết Tiến - Kiến Xương - Thái Bình
 • Phạm Phương Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp sư phạm mầm non
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Phùng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Phạm Thị Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Đinh Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Bùi Thị Phin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Đinh Thị Thúy Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm mầm non
 • Đinh Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
 • Đinh Thị thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   cao đẳng sư phạm mầm non
 • Phạm Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non