Trường mầm non Quyết Tiến đã nhận được sự quan tâm của các cấp. Hiện nay trường đã quy hoạch tại 1 điểm trường , tuy chưa đạt chuẩn song đã có tạm đủ phòng cho các cháu học 100% số phòng xây mới đạt tiêu chuẩn 55m2/1 phòng có công trình vệ sinh khép kín đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục. 

100% lớp mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi có đủ danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Các thiết bị đồ dùng đồ chơi ngoài danh mục quy định đảm bảo tính an toàn phù hợp với trẻ. Nhà trường thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm và có kế hoạch mua sắm, sửa chữa phù hợp.

Điểm yếu : Còn thiếu một số phòng chức năng như : phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ , phòng kikmax.

1. Cơ sở vật chất:

a) Diện tích khuôn viên:……1.190….m2. Diện tích sân chơi : 300m2

Thủ tục pháp lý về QSD đất : Chưa có

b) Số phòng học: 4 Bình quân diện tích phòng học:……1,2m2/học sinh

c) Phòng khác:

- Ban giám hiệu :……01…phòng

- Văn phòng :……0…phòng

- Phòng giáo viên :……0…phòng

- Phòng họp hội đồng :……01…phòng

- Phòng Y tế :……0….phòng.

- Phòng Truyền thống :……0….phòng

- Phòng Đoàn :……0….phòng

d) Thư viện: …0..phòng, diện tích:…0..m2. Số đầu sách:trên 60. Kinh phí trang bị sách hàng năm: trên 8 triệu đồng.

e) Thiết bị:…0.. phòng, diện tích:…0….m2. Kính phí mua sắm trang thiết bị dạy học hàng năm: trên 15 triệu..

f) Vi tính:…0..phòng, diện tích …0…m2. Số máy vi tính…9.. máy. Trong đó nối mạng Internet ..9..máy. Số máy chiếu đa năng ...01... máy, máy in ..02.. máy, máy phô tô ...0... máy. Tăng âm, loa đài ...02.. bộ.

g) Bàn ghế học sinh và giáo viên: Đủ 60 bộ, thiếu:…0. thừa:..0….

h) Khu vực vệ sinh:

Số phòng vệ sinh của giáo viên: + Nam …0….. + Nữ:…0…..

Số phòng vệ sinh của trẻ : + Nam …4….. + Nữ:…4…..

2. Sân chơi, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời:

- Sân chơi ngoài trời có 3 thiết bị đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

3. Cảnh quan môi trường sư phạm:

- Cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch

4. Hồ sơ sổ sách tài sản nhà trường:

- Các sổ sách tài sản lưu trữ gồm:

……Sổ quản lý tài sán, tài chính : 01

- Việc cập nhật sổ sách tài sản:

……Cập nhật thường xuyên theo quy định …………………………

- Việc quản lý, sử dụng tài sản:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có ý thức quản lý và sử dụng các tài sản được giao một cách hiệu quả; hàng năm đều có kiểm kê, bàn giao cụ thể.