Trường mầm non Quyết Tiến là trường nhỏ có số lượng cán bộ giáo viên ít nhất huyện. Tổng số gồm 13 đồng chí CBQL - GV - NV. Trong đó có 2 cán bộ quản lý, 10 giáo viên và 1 nhân viên