Trường mầm non Quyết Tiến là trường công lập, chịu sự quản lý của phòng giáo dục Kiến Xương. Trường có một chi bộ riêng, tổ chức công đoàn. Có một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng, đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn . Nội bộ nhà trường đoàn kết. Cơ sở vật chất tuy nhỏ gọn song tương đối đầy đủ, có đủ phòng học, trẻ đã được phân nhóm lớp học đúng độ tuổi. Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo. Phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Kết quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ duy trì nhiều năm liền đạt loại tốt.