Cán bộ giáo viên trường Mầm non Quyết Tiến tham gia ngày hội hiến máu