Hội phụ nữ xã tặng quà các cháu nhân ngày tết thiếu nhi 1/6