Trường Mầm non Quyết Tiến được nhận giấy khen của UBND huyện và tập thể lao động tiên tiến