Trường Mầm non Quyết Tiến tổ chức mít tinh kỷ niệm niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11