Trường Mầm non Quyết Tiến tổ chức tết trung thu cho các cháu